In-Store

Vi fick i uppdrag att bygga en enkel, tydlig men ändå intressant webbsida till In-Store development. Syftet var att på ett attraktivt sett lyfta fram deras olika kundprojekt.

Vi skapade en sida med tyngdpunkt på en portfolio där de olika projekten får ta plats.

Projektfakta

Webbadress in-store.se
Kategori Webb
År 2020-